Για διευκρινίσεις και τεχνικά ζητήματα μπορείτε να αποστείλετε email στο 110@cleaningfed.gr  με υποχρεωτική αναφορά στο ονοματεπώνυμό σας ή/και τον ΚΑΥΑΣ της αίτησης σας