ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ για συμμετοχή σε πρόγραμμα κατάρτισης – πιστοποίησης γνώσεων

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Στεγνοκαθαριστηρίων Ταπητοκαθαριστηρίων Πλυντηρίων Σιδερωτηρίων Βαφείων και συναφών Επαγγελμάτων (ΠΟΣΤΠΣΒΕ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 - 2020» ανακοινώνει την παράταση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων ωφελουμένων για συμμετοχή στην Πράξη «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων για την απόκτηση νέων γνώσεων δεξιοτήτων και ικανοτήτων βάσει διάγνωσης αναγκών» με κωδικό ΟΠΣ 5035159.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν Αίτηση για συμμετοχή στη πράξη έως και 26/06/2022 (ώρα 23:59)