ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για συμμετοχή σε πρόγραμμα κατάρτισης – πιστοποίησης γνώσεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΣΤΠΣΒΕ

 Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Στεγνοκαθαριστηρίων Ταπητοκαθαριστηρίων Πλυντηρίων Σιδερωτηρίων Βαφείων και συναφών Επαγγελμάτων (ΠΟΣΤΠΣΒΕ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 - 2020», υλοποιεί την Πράξη «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων για την απόκτηση νέων γνώσεων δεξιοτήτων και ικανοτήτων βάσει διάγνωσης αναγκών» με κωδικό ΟΠΣ 5035159.

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή σε πρόγραμμα κατάρτισης – πιστοποίησης γνώσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν Αίτηση για συμμετοχή στη πράξη από 12/04/2022 έως και 22/05/2022 (ώρα 23:59)